NY_FrontLeaders_Logotyp

 

Program för verksamhetsutvecklare - Brons

(tidigare paket för verksamhetsutvecklare)

VU 2021

Tänk dig ett år som verksamhetsutvecklare

Du börjar året med att fånga organisationens övergripande mål, du är delaktig eller kanske ledande i att bryta ned strategier och visioner till konkreta målsättningar. Utifrån målen stöder du organisationen i att definiera nuläge, du hjälper dem att identifiera, planera och prioritera rätt aktiviteter (Verksamhetsutvecklarens ABC)

Några av aktiviteterna är tydliga projekt, dvs. aktiviteter med tydligt start och tydligt slut, det kan handla om införande av ett nytt arbetssätt, inköp av ny utrustning, genomförande av event eller ombyggnationer. Du driver det som projekt och vill säkerställa att resultatet du levererar är inom tidsram, inom budget och med rätt kvalitet (Projektledning)

I en process räcker inte kapaciteten till, du hjälper till att finna tidstjuvar och minska stressen (Produktivitet)

I en annan process blir inte resultatet som ni tänkt er, något går snett - men vad? Du hjälper till att finna grundorsaken och permanent förbättra resultatet (Problemlösning)

Under hela året tar du hjälp av dina kollegor och medarbetare i verksamheten, du leder dem genom workshops där ni tar fram nya idéer och lösningar (Facilitering)

All form av verksamhetsutveckling innebär förändringar, förändringar till det bättre men har du verkligen alla med på tåget? (Ledarskap)

Här är ditt stöd på vägen

Ett specialprogram för dig som arbetar som verksamhetsutvecklare eller för dig som vill arbeta med verksamhetsutveckling.

I programmet ingår sex utbildningar:

  • Verksamhetsutvecklarens ABC - grunden, ramen och kärnan 
  • Projektledning för verksamhetsutvecklare - genomför projekt med framgång
  • Produktivitet för verksamhetsutvecklare - fånga och reducera tidstjuvar i processen
  • Problemlösning för verksamhetsutvecklare - lös komplexa problem med hjälp av grundorsaksanalys 
  • Facilitering - lär dig tekniker för att leda workshops 
  • Ledarskap - förändringsledning, att leda genom andra och skapa engagemang

Kurserna innehåller teori, övningar och mycket tips på vägen.

Du får också tillgång till vårt forum där du kan diskutera med andra verksamhetsutvecklare eller ställa frågor till oss.

+ du får också e-böckerna

Verksamhetsutvecklarens ABC och Praktisk Projektledning

Innehåll:

Sex utbildningar

Verksamhetsutvecklarens ABC

Skillnaden mellan framgång och icke-framgång i verksamhetsutvecklingen finner vi i kärnan, verksamhetsutvecklarens ABC

Verksamhetsutvecklarens ABC kan jämföras med de klassiska frågorna VARFÖR? VAD? och HUR?

Produktivitet/förbättringsarbete
Med utgångspunkt i hur vi gör idag kartlägger vi nuläge och identifierar tidstjuvar, vi skapar möjligheter för produktivitetsökning och minskar stressen.
Processkunskap
Ständiga förbättringar
Tidstjuvar och verktyg för att lösa dem
Problemlösning
Ett problem är en möjlighet till förbättring. När utfallet inte blir vad ni förväntade identifierar vi grundorsaken och löser problemet permanent.
Metod att finna grundorsaken
- 5 varför
- Fiskbensanalys
- Fördjupad grundorsaksanalys
Bevisa effekten och få hållbarhet i ett förbättrat resultat
Praktisk projektledning
Initiera, planera, genomföra och avsluta ett projekt med utgångspunkt i din roll som
projektledare.
Facilitering
Vi leder arbetet med att ta fram nya idéer, lösningar och möjligheter samt skapar nya infallsvinklar.
Leda möten och workshops
Ledarskap
Bygga team och kommunicera.
Leda förändring på ett positivt sätt.

Varje utbildning innehåller videomaterial, skriftligt nedladdningsbart material samt en guide till eget arbete. 

Målgrupp:

Du som arbetar med verksamhetsutveckling

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Längd:

Motsvarar 10 dagars utbildning 

Format:

Digital utbildning - du följer den helt i egen takt

Pris:

9500 kr (+ moms) - värde 13.550 kr (+ moms)


Ladda ner vårt produktblad med program för Verksamhetsutvecklare:

Produktblad Program för verksamhetsutvecklare Brons.pdf

Jag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om programmet

Programmet är framtaget av: Pernilla Pihl

Pernilla har en gedigen teoretisk och praktisk grund inom verksamhetsutveckling.

Deltagare på hennes utbildningar och workshops kommer från vitt skilda branscher som samhällsbyggnad, industri och finans.

Hon använder tekniker och metoder hon vet fungerar och delar frikostigt med sig av exempel, inte bara goda utan även exempel när man fått göra omtag.

Pernilla har en förmåga att sätta saker i rätt sammanhang och ge olika perspektiv utan att krångla till saker.

Hon tror starkt på en lärande organisation och lever som hon lär, det vill säga hon ser sin egen utveckling som ständigt pågående.

Med ett engagemang och ett genuint intresse för att hjälpa andra utvecklas får hon genomgående mycket goda recensioner från deltagare och kunder.


Övrigt:

Vi rekommenderar att du startar med ABC, en översikt och grund i verksamhetsutveckling. 

Vill du diskutera dina egna funderingar med en mentor så kan du komplettera ditt paket med det. Kontakta oss så sätter vi upp en plan för just dig. 

Digital utbildning:

Du får ett login id till vår kursportal och följer kursen när du vill. Du kan starta och stoppa när du vill eller se om ett avsnitt om du så önskar.