NY_FrontLeaders_LogotypProgram för verksamhetsutvecklare - Silver

VU 2021

Ett specialprogram för dig som arbetar som verksamhetsutvecklare eller för dig som vill arbeta med verksamhetsutveckling.

En verksamhetsutvecklare definierar, analysera och genomför förbättringar mot ett specifikt mål i en verksamhet.

Det är en mångfacetterad roll som kräver kompetens inom flertalet områden.

Som verksamhetsutvecklare behöver du kunna
• Leda projekt
• Metoder att förbättra produktiviteten
• Faktabaserad problemlösning
• Leda möten och workshops
• Leda i förändring

Öka din kompetens som verksamhetsutvecklare

En verksamhetsutvecklare definierar, analysera och genomför förbättringar mot ett specifikt mål i en verksamhet

Det är en mångfacetterad roll som kräver kompetens inom flertalet områden.


Ett program för dig som

  • Jobbar med utveckling och leder dig själv och andra mot nya mål
  • Ansvarar för att driva förbättringsarbetet
  • Är nyfiken på att lära nya metoder och verktyg för att finna möjligheter
  • Strävare högre och tror på delaktighet 
VU 2021

Innehåll:

Verksamhetsutvecklarens ABC - digital utbildning

Skillnaden mellan framgång och icke-framgång i verksamhetsutvecklingen finner vi i kärnan, verksamhetsutvecklarens ABC

Verksamhetsutvecklarens ABC kan jämföras med de klassiska frågorna VARFÖR? VAD? och HUR?

Produktivitet
Med utgångspunkt i hur vi gör idag kartlägger vi nuläge och identifierar tidstjuvar, vi skapar möjligheter för produktivitetsökning och minskar stressen.
Processkunskap
Ständiga förbättringar
Tidstjuvar och verktyg för att lösa dem
Problemlösning
Ett problem är en möjlighet till förbättring. När utfallet inte blir vad ni förväntade identifierar vi grundorsaken och löser problemet permanent.
Metod att finna grundorsaken
- 5 varför
- Fiskbensanalys
- Fördjupad grundorsaksanalys
Bevisa effekten och få hållbarhet i ett förbättrat resultat
Praktisk projektledning
Initiera, planera, genomföra och avsluta ett projekt med utgångspunkt i din roll som
projektledare.
Ledarskap
För att nå framgång med utvecklingen måste vi involvera andra. Vi leder arbetet med att ta fram nya idéer, lösningar och möjligheter samt skapar nya infallsvinklar.
Leda möten och workshops
Facilitering – tekniker för att generera och välja rätt lösning, engagera och motivera.
Förändringsledning
Att leda på distans


Målgrupp:

Du som arbetar med verksamhetsutveckling

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Längd:

ca 11 veckors program

Format:

Distansutbildning - lärarledd online

Programstarter:

Uppstartsmöte 24 april 2023

Pris (ex.moms):

15.500 kr (värde 21.490 kr)

Upplägg:

Programmet löper under ca 8 veckor och startar med en digital utbildning.
Därefter fyra tillfällen lärarledd utbildning online och digital utbildning med tid för eget arbete dessemellan. 

Uppstartsmöte 24 april 2023 ca 30 minuter 

Fasta träffar: 

2/5kl. 10:00-11:30

15/5  kl. 10:00-11:30

29/5 kl. 10:00-11:30

12/6 kl. 10:00-11:30Ladda ned programmets produktblad

Produktblad Program för verksamhetsutvecklare Silver 2023.pdf


Jag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om programmet

Kursledare: Pernilla Pihl

Pernilla har en gedigen teoretisk och praktisk grund inom verksamhetsutveckling.

Deltagare på hennes utbildningar och workshops kommer från vitt skilda branscher som samhällsbyggnad, industri och finans.

Hon använder tekniker och metoder hon vet fungerar och delar frikostigt med sig av exempel, inte bara goda utan även exempel när man fått göra omtag.

Pernilla har en förmåga att sätta saker i rätt sammanhang och ge olika perspektiv utan att krångla till saker.

Hon tror starkt på en lärande organisation och lever som hon lär, det vill säga hon ser sin egen utveckling som ständigt pågående.

Med ett engagemang och ett genuint intresse för att hjälpa andra utvecklas får hon genomgående mycket goda recensioner från deltagare och kunder..

Ingår i programmet:


Kurstillfällen: fyra bokade kurstillfällen online med hela gruppen 
Kursmoduler: videomoduler med fördjupning inom ämnet
Kursmaterial: skriftligt material i pdf. format samt mallar

Böcker: Verksamhetsutvecklarens ABC och Praktisk Projektledning