NY_FrontLeaders_LogotypProjektledning "att driva projekt"

Ett projekt kännetecknas av att det har ett tydligt start och ett tydligt slut.

För att lyckas och nå strålande resultat finns metoder och verktyg.

Att driva projekt är en praktiskt inriktad utbildning med fokus på rollen som projektledare.

Med kursen får du även boken: Praktisk Projektledning (en guide till lyckade projekt) nominerad till årets projektledarbok 2019!

Boken

Innehåll:

Vi följer projektledningens 5 faser Initiera, Planera, Genomföra, Följ upp och avsluta utifrån projektledarens perspektiv samt genomför ett "miniprojekt"


Introduktion till projektledning:
Definition av projekt
Projektorganisation, roller och ansvar
Projektets faser


Initiera:
Projektbeskrivning och avgränsning
Budgetplanering
Intressentanalys
Tankekarta

Planera:
Planera projektet
Aktivitetsplanering
Tidsplanering
Riskbedömning
Kommunikationsplan
Riskbedömning
Kommunikationsplan
Budget uppskattning


Genomför:
Projektmöten och uppföljning
Ändringshantering
Budgethantering


Styr och följ upp resultatet:
Avsluta
Överlämning
Budget avstämning
Dokumentation

Målgrupp:

Du som driver projekt och aktiviteter.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Längd:

Generellt upplägg 3 dagar, kan anpassas vid behov

Format: Två alternativ

Distansutbildning - lärarledd online 

På plats hos er eller enligt nedan för öppen utbildning

Kursstart:

Enligt överenskommelse för företagsanpassad

Öppen utbildning:     Kontakta oss för information

Pris:

Öppen utbildning: 16.500 kr + moms

För företagsanpassad utbildning, kontakta oss för en offert

Jag vill anmäla mig till öppen utbildning Jag är intresserad och vill veta mer

Kursledare: Pernilla Pihl

Författare till boken Praktisk Projektledning

Erfaren projektledare med ett antal projekt i bagaget.

Hon har teorin och har lärt sig i praktiken.

Håller utbildningar inom området och får höga betyg från deltagarna för sin kompetens och förmåga att göra det komplicerade lätt.

.

Övrigt:


Ingår i utbildningen:


Kursmoduler: videomoduler med fördjupning inom ämnet
Kursmaterial: skriftligt material i pdf. format samt mallar och e-bok