NY_FrontLeaders_Logotyp

Program för verksamhetsutvecklare - Guld

Bli expert på förbättringsarbete

VU 2021

Ett unikt program där vi kombinerar digital utbildning med individuellt inriktade moment.

En verksamhetsutvecklare definierar, analysera och genomför förbättringar mot ett specifikt mål i en verksamhet.

En verksamhetsutvecklare sätter mål och leder arbetet framåt, löser problem och bygger motivation.

Det är med andra ord en mångfacetterad roll som kräver kompetens inom flertalet områden, detta har vi sammanfattat i vårt program. Här sätter vi tekniker och metoder i sitt sammanhang och ger dig praktisk övning och handfast stöd i ditt eget arbete.

Som deltagare behöver du inte avsätta en fast tid varje vecka, du följer programmet i din egen takt och vi bokar gemensamt in mentorsmöten när det passar dig.

Ett unikt program där vi kombinerar digital utbildning med individuellt inriktade moment.

Ett program för dig som

 • Jobbar med utveckling och leder dig själv och andra mot nya mål
 • Ansvarar för att driva förbättringsarbetet
 • Är nyfiken på att lära nya metoder och verktyg för att finna möjligheter
 • Strävare högre och tror på delaktighet 

Efter programmet kan du

 • Identifiera möjligheter till utveckling och förbättring.
 • Analysera och Genomföra rätt förbättringar.
 • Välja rätt metod och verktyg med utgångspunkt i nuläget.
 • Leda arbetet mot nya mål. Säkerställa hållbara förbättringar.
 • Skapa engagemang och motivation.

Innehåll i digitala moduler:

Verksamhetsutvecklarens ABC

Skillnaden mellan framgång och icke-framgång i verksamhetsutvecklingen finner vi i kärnan, verksamhetsutvecklarens ABC

Verksamhetsutvecklarens ABC kan jämföras med de klassiska frågorna VARFÖR? VAD? och HUR?

Produktivitet/förbättringsarbete
Med utgångspunkt i hur vi gör idag kartlägger vi nuläge och identifierar tidstjuvar, vi skapar möjligheter för produktivitetsökning och minskar stressen.
Processkunskap
Ständiga förbättringar
Tidstjuvar och verktyg för att lösa dem
Problemlösning
Ett problem är en möjlighet till förbättring. När utfallet inte blir vad ni förväntade identifierar vi grundorsaken och löser problemet permanent.
Metod att finna grundorsaken
- 5 varför
- Fiskbensanalys
- Fördjupad grundorsaksanalys
Bevisa effekten och få hållbarhet i ett förbättrat resultat
Praktisk projektledning
Initiera, planera, genomföra och avsluta ett projekt med utgångspunkt i din roll som
projektledare.
Ledarskap
För att nå framgång med utvecklingen måste vi involvera andra. Vi leder arbetet med att ta fram nya idéer, lösningar och möjligheter samt skapar nya infallsvinklar.
Leda möten och workshops
Facilitering – tekniker för att generera och välja rätt lösning, engagera och motivera.
Förändringsledning
Att leda på distans

Varje utbildning innehåller videomaterial, skriftligt nedladdningsbart material samt en guide till eget arbete. 

Målgrupp:

Du som arbetar med verksamhetsutveckling

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Längd:

Individuellt (från 9 veckor)

Format:

Digital utbildning med individuella online möten

Programstart:

Flytande, inom en vecka från anmälan

Pris (ex. moms):

19.900 kr  (värde 28.590 kr)

Upplägg:

Programmets ledtid läggs upp individuellt

Ladda ner vårt produktblad om programmet:

Guld program för verksamhetsutvecklare med ABC.pdfJag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om programmet

TESTIMONIALS

Vad säger tidigare deltagare

 • Mötena med Mentor och att kunna ställa alla nödvändiga frågor, få en djupare förklaring. Modulerna var korta och bra innan man fortsatte till nästa, möjlighet att kunna gå tillbaka och titta, titta på delar. Älskade utbildningen och den gav mycket! Tack så mycket :-)

  Deltagare 2022

 • Jag tyckte det var toppen att ha mentorsmöten efter varje del. Jättebra med "egen personlig" kursledare som. Även bra övningar och att jag kunde göra det i samband med ett verkligt projekt på min arbetsplats var toppen bra. Bra att det är flera kortare filmer istället för en stor

  Deltagare 2021

 • En bra utbildning som gett mig en riktigt bra grund att stå på inför mitt fortsatta arbete som verksamhetsutvecklare! Toppen bra kursledare!

  Deltagare 2021

 • Kände mig aldrig ensam i utbildningen fast det var på distans

  Deltagare 2022

Kursledare: Pernilla PihlDSC_2784

Pernilla har en gedigen teoretisk och praktisk grund inom verksamhetsutveckling.

Deltagare på hennes utbildningar och workshops kommer från vitt skilda branscher som samhällsbyggnad, industri och finans.

Hon använder tekniker och metoder hon vet fungerar och delar frikostigt med sig av exempel, inte bara goda utan även exempel när man fått göra omtag.

Pernilla har en förmåga att sätta saker i rätt sammanhang och ge olika perspektiv utan att krångla till saker.

Hon tror starkt på en lärande organisation och lever som hon lär, det vill säga hon ser sin egen utveckling som ständigt pågående.

Med ett engagemang och ett genuint intresse för att hjälpa andra utvecklas får hon genomgående mycket goda recensioner från deltagare och kunder.

Ingår i programmet:

Digitala utbildningsmoduler

Mentorutbildning: eget möte med mentor för att diskutera individuella frågeställningar och möjligheter.

Kursmaterial: videomoduler med fördjupning inom ämnet, skriftligt material i pdf. format (nedladdningsbart) samt mallar.

Eget arbete: Efter varje modul får du en guide med rekommendationer. Vi lär oss använda tekniker och metoder genom att applicera det i egen verksamhet.

Böckerna: Verksamhetsutvecklarens ABC och Praktisk Projektledning

Frågor och svar:

Några frågor vi ofta får

Får jag något kursbevis?

Ja, efter genomfört program får du ett utbildningsintyg

Vilken erfarenhet måste jag ha för att följa med?

Det du behöver är din egen nyfikenhet, utbildningen passar för dig som är ny och dig som är erfaren verksamhetsutvecklare. Vi anpassar utbildningen efter dina behov.

Kan vi ha individuella möten via telefon istället för online?

Ja, det kan vi. Men med online möte så har vi möjlighet att dela bilder mm.

Vad krävs av mig som deltagare?

Du väljer själv din nivå. Men desto mer du applicerar tekniker och metoder i din egen verksamhet desto mer får du ut av programmet.

Varför ska jag välja FrontLeaders för min kompetensutveckling?

Vi har byggt programmet baserat på teori, erfarenhet och ett genuint intresse av att utveckla. Vi vill verkligen ge dig kunskap och inspiration för att nå väldigt goda resultat i ditt arbete. Vi ser varje deltagare som speciell och anpassar de individuella delarna av programmet efter dina behov.