NY_FrontLeaders_LogotypLean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma handlar om

 • Att utmana det nuvarande
 • Använda sunt förnuft på ett strukturerat sätt
 • Ta faktabaserade beslut
 • Ständigt förbättra mot ett gemensamt högre mål

Med en Black Belt utbildning är du redo att leda komplexa problemlösning och processförbättrande projekt med garanterat hållbara resultat. 

Efter utbildningen har du:
- Teoretisk och praktisk kompetens att leda ett Lean Six Sigma projekt.
- Genomfört ett första Black Belt projekt med hållbart resultat.

BB

Innehåll (översikt):

Block 1:
Introduktion till Lean Six Sigma och vägkartan DMAIC.
Val av projekt samt introduktion till variation och grundläggande statistik.
Fas 1 i ett Lean Six Sigma Projekt: Definiera – beskriv problemet och avgränsa projekte

Block 2:
Nulägesanalys i form av värdeflöde och processkartläggning
Fas 2 i ett Lean Six Sigma Projekt: Mäta – identifiera alla påverkande faktorer
Använd data för att finna källor till variation

Block 3:
Fortsättning fas 2: Mäta
Utvärdering mätsystem och kapabilitet.
Datainsamling och urval.
Fas 3 i ett Lean Six Sigma Projekt: Analysera – bevisa grundorsaken

Block 4:
Fortsättning fas 3: Analysera
Anta hypoteser och bevisa grafiskt och statistisk

Block 5:
Fas 4 i ett Lean Six Sigma Projekt: Förbättra – generera lösningar
Optimera processen (DoE)
Genererar och implementera lösningar

Block 6:
Fas 5 i ett Lean Six Sigma Projekt: Styra – säkerställ hållbarhet
Säkerställ hållbarhet i lösning samt bibehållande av förbättring.

Block 7:
Avslut och certifiering.
Kunskapsprov samt slutredovisning av eget projek

Målgrupp:

Du som leder projekt inom processutveckling, problemlösning och kvalitetsförbättringar.
Metodiken fungerar såväl inom tillverkning som administration.

Förkunskaper:

Det är en fördel att ha erfarenhet av projektledning.

Längd:

Löper över sex månader

Format: Blended

På plats: Örebro

Distansutbildning - lärarledd online, videomoduler + eget arbete

Kursstart:

9 april 2024

Pris:

Kontakta oss för en offert för företagsanpassad utbildning

Öppen utbildning: 84.000 kr ex. moms

Vi använder mjukvaran Minitab för analys, kostnade för licens ingår ej i utbildningen


Hämta produktblad här

Lean Six Sigma Black Belt.pdf

TESTIMONIALS

Detta säger tidigare deltagare

 • Pernilla brinner för detta. Personer som brinner för något har mycket goda förutsättningar att lyckas
  vilket hon verkligen har gjort.

  Deltagare 2022

 • En kurs som stärker ens jobbmässiga kontroll och arbetsmässiga självförtroende.

  Deltagare 2022

 • Att träffa andra från andra företag och de gemensamma diskussionerna, att göra ett projekt parallellt var guld!

  Deltagare 2022

 • Filmerna för hemstudier där Pernilla förklarar olika delar och områden har varit toppen. Suveränt att
  kunna gå tillbaka och titta igen.

  Deltagare 2022

 •  Läraren själv gör kursen. Bra fokus på det jobbmässiga och skönt att det inte handlar om att enbart ha
  roligt, även om det var väldigt kul att gå denna kurs.

  Deltagare 2022

 • Att kunna förklara något som är svårt på ett enkelt sätt krävs kunskap och talang, med ett stort eget
  intresse inom ämnet. Pernilla är otroligt kunnig och det tar inte många minuter innan man faktiskt förstår
  vilken bred och djup kunskap hon besitter inom ämnet.

  Deltagare 2022

 • Utformningen var väldigt bra, att få göra ett eget projekt men samtidigt ha ett gemensamt kurscase var
  väldigt lärorikt.

  Deltagare 2022

Kursledare: Pernilla Pihl

DSC_2784

Pernilla är i grunden Maskiningenjör och kom först i kontakt med Lean Six Sigma när hon arbetade som produktionschef, den struktur och de fantastiska resultat som kommer ur metodiken fick henne att byta karriärinriktning från chefspåret till utvecklarspåret.

Hon är certifierad Lean Six Sigma Master Black Belt med flera lyckade projekt bakom sig.

Hon har certifierat över 100 Green och Black Belts och förmedlar kunskapen på ett praktiskt och engagerat sätt. Hon har förmågan att göra det svåra enkelt och delar med sig av verkliga exempel från de många olika processer hon har kommit i kontakt med.

Sagt om Pernilla "du är det, du lever det och du ger det"

Ingår i utbildningen:

Utbildning och övningar på fasta datum

Teori i egen takt via vår kursportal med extra videomaterial

Eget projektarbete

Coaching i grupp samt möjlighet till individuella diskussioner

Kursmaterial: skriftligt material i pdf. format samt mallar och guider

Certifiering:

Utbildningen är en certifieringsutbildning där ett Lean Six Sigma Black Belt certifikat erhålls efter slutredovisat projekt samt godkänt kunskapsprov