NY_FrontLeaders_LogotypGrundläggande statistik

Grundläggande statistik

Statistik handlar är vetenskap om data.

Data vi samlar in för att förstå och fatta beslut i våra processer.

Med den här utbildningen får du kunskap om grundläggande begrepp och metoder.

Praktiskt inriktad.


Statistik

Innehåll:

 • Vad är statistik
 • Statistiska grundbegrepp
  • population, element
  • Urval
  • Olika typer av data
  • Totalundersökning, stickprovsundersökning
  • Jämförande, icke-jämförande undersökning
 • Statistisk metod
  • Beskrivande statistik
 • Grafisk analys i minitab
  • Histogram
  • Paretodiagram
  • Sambandsdiagram
 • Datainsamling och urval
 • Normalfördelning och Z-värde
  • Sannolikhet


Målgrupp:

Du som vill använda data för att förstå processen och fatta beslut.

Förkunskaper:

Krävs ej.

Längd:

100 minuter

Format:

Digital utbildning - du följer den i egen takt

Pris:

450 kr (ex.moms)

Kursstart:

Precis när du själv vill.


Jag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om utbildningen

Kursledare: Pernilla Pihl

Certifierad Lean Six Sigma Master Black Belt

Hon är mycket uppskattad som utbildare, både för sitt kunnande och förmåga att göra det enkelt och praktiskt användbart. 


Övrigt:

Vi använder programvaran Minitab (finns att tillgå gratis i 30 dagar)

Kursen innehåller teori och övningar.

Du har tillgång till utbildningen i tre månader.