Jag vill anmäla mig

Efter anmälan får du en bekräftelse från utbildning@frontleaders.se 

(markera adressen som godkänd så att den inte riskerar hamna i skräpposten)

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart FrontLeaders AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildning@frontleaders.se

Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta FrontLeaders AB med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta FrontLeaders AB med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan efter meddelande till FrontLeaders AB.

FrontLeaders AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Faktura

FrontLeaders AB fakturerar kursavgiften i samband med kursstart.

Betalningsvillkor 30 dagar

Kursmaterial såsom video, pdf eller mallar 

Är avsett för kursdeltagaren och får ej spridas av annan än FrontLeaders.