Böcker

Läs och kompetensutveckla dig.

Böcker från FrontLeaders

Bok - Verksamhetsutvecklarens ABC

Verksamhetsutveckling - ett samlingsbegrepp som innefattar många områden från problemlösning till ledarskap.
Men för att nå resultat måste vi ha verksamhetsutvecklingens ABC under kontroll!
Verksamhetsutvecklarens ABC behandlar kärnan i verksamhetsutveckling.
Du måste ha svaren på VARFÖR? VAD? och HUR?

Till boken

Bok - Praktisk Projektledning

Grundläggande projektledarkunskap i komprimerat format.
Med utgångspunkt i rollen som projektledare går vi igenom fyra generella projektfaser.
Boken baseras på vår erfarenhet som projektledare och fungerar bland annat som kurslitteratur för en grundläggande projektledarutbildning men kan med fördel även användas som guide när du driver ett projekt.

Till boken