NY_FrontLeaders_LogotypLean Six Sigma Yellow Belt Program

Lean Six Sigma handlar om

 • Att utmana det nuvarande
 • Använda sunt förnuft på ett strukturerat sätt
 • Ta faktabaserade beslut
 • Ständigt förbättra mot ett gemensamt högre mål

Med en Yellow Belt PLUS utbildning lär du dig metodiken och genomför ett första förbätrringsprojekt med garanterat hållbara resultat. 

Efter utbildningen har du:
- Teoretisk och praktisk kompetens att leda ett Lean Six Sigma projekt.
- Verktyg för att identifiera möjligheter i din verksamhet

YB

Innehåll: Vi följer IASSCs rekommendationer för Yellow Belt kunskap.

Definiera

 • Grunderna i Lean Six Sigma
 • Vägkartan DMAIC
 • Resultat av ett Lean Six Sigma projekt
 • Problemlösningsstratei Y=f(x)
 • Kundens och processens röst
 • Roller och ansvar i Six Sigma
 • Definiera en process
 • Välja Lean Six Sigma projekt
 • Projekt charter, business case
 • Förluser och variation
 • Lean & Six Sigma kompletterar varandra

Mäta, Analysera, Förbättra och Säkerställa förbättringar

 • Processkartläggning
 • C&E, Orsak - Verkan analys
 • Grundorsaksanalys
 • Generera idéer och nya lösningar
 • Att följa upp - säkerställ förbättring

Målgrupp:

Ledare och deltagare i förbättringsprojekt.
Metodiken fungerar såväl inom tillverkning som administration.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Längd:

Motsvarar tre dagar, genomförs i egen takt.

Format:

One-to-One

Individuellt program med teori, eget projektarbete och mentorsmöten

Kursstart:

Fri start och Fri fart.

Pris:

15.500 kr (ex.moms)

Kursledare: Pernilla Pihl

Pernilla är i grunden Maskiningenjör och kom först i kontakt med Lean Six Sigma när hon arbetade som produktionschef, den struktur och de fantastiska resultat som kommer ur metodiken fick henne att byta karriärinriktning från chefspåret till utvecklarspåret. Hon är certifierad Lean Six Sigma Master Black Belt med flera lyckade projekt bakom sig. Hon har certifierat över 100 Green och Black Belts och förmedlar kunskapen på ett praktiskt och engagerat sätt. Hon har förmågan att göra det svåra enkelt och delar med sig av verkliga exempel från de många olika processer hon har kommit i kontakt med.

Sagt om Pernilla "du är det, du lever det och du ger det"Ingår i utbildningen:

Tillgång vår utbildningsportal med videomaterial 

Fem träffar med mentor för stöd i eget projekt

Kursmaterial: skriftligt material i pdf. format samt mallar och guider

Produktblad: Produktblad Yellow Belt Plus 1-2-1.pdf

Jag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om utbildningen
YB210120

Kommentarer från tidigare deltagare i Yellow Belt utbildning:

 • Väldigt bra och mycket informativ
 • Kursledaren är väldigt kunnig
 • Toppenbra engagemang
 • Pernilla kunde ge bra exempel från verkligheten så det abstrakta blev verkligt
 • Bra mix av pratande, övningar och exempel