NY_FrontLeaders_LogotypLean Six Sigma Green Belt Program

Green Belt utbildning för dig som vill styra din utveckling själv med stöd av mentor.

Lean Six Sigma handlar om

 • Att utmana det nuvarande
 • Använda sunt förnuft på ett strukturerat sätt
 • Ta faktabaserade beslut
 • Ständigt förbättra mot ett gemensamt högre mål

Med en Green Belt utbildning är du redo att leda problemlösning och processförbättrande projekt med garanterat hållbara resultat. 

Efter utbildningen har du:
- Teoretisk och praktisk kompetens att leda ett Lean Six Sigma projekt.
- Genomfört ett första Green Belt projekt med hållbart resultat.

gb

Program:

Parallellt med utbildningen driver du ett Lean Six Sigma projekt i din egen verksamhet.

Modul 1: Uppstartsmöte via Teams/Zoom

Modul 2: Teori digital utbildning

 • Introduktion till Lean Six Sigma
 • Definiera fasen - etablera projektbeskrivning

Modul 3-4: Eget projektarbete och mentorsmöte

Modul 5: Teori digital utbildning

 • Mäta fasen - Kartlägg nuläge, process och påverkande faktorer

Modul 6-7: Eget projektarbete och mentorsmöte

Modul 8: Teori digital utbildning

 • Analysera fasen - Identifiera och bevisa grundorsak

Modul 9-10: Eget projektarbete och mentorsmöte

Modul 11: Teori digital utbildning

 • Förbättra fasen - generera och implementera lösningar

Modul 12-13: Eget projektarbete och mentorsmöte

Modul 14: Teori digital utbildning

 • Styra fasen - säkerställ hållbar förbättring

Modul 15-16: Eget projektarbete och mentorsmöte

Modul 17: Examen - Certifiering

Kunskapsprov och slutpresentation av eget projekt 

 

För detaljerat innehåll se produktblad: Produktblad Lean Six Sigma Green Belt PLUS.pdf

Målgrupp:

Du som leder projekt inom processutveckling, problemlösning och kvalitetsförbättringar.
Metodiken fungerar såväl inom tillverkning som administration.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs

Certifiering:

För Lean Six Sigma Green Belt certifikat krävs godkänd tentamen samt slutfört projekt.

Omfattning:

Utbildning: 7 dagar

Eget projektarbete: beräkna minst 7 dagar

Mentorsmöte: efter behov 6-8 tillfällen

Format: Individuellt program

Teori och övningar via utbildningsportal

Eget projektarbete med stöd av mentor

Kursstart:

Fri start och fri fart

Pris:

37.000 kr (ex.moms)
Några ord från kursledaren efter examen:

Kursledare: Pernilla PihlDSC_2784

Pernilla är i grunden Maskiningenjör och kom först i kontakt med Lean Six Sigma när hon arbetade som produktionschef, den struktur och de fantastiska resultat som kommer ur metodiken fick henne att byta karriärinriktning från chefspåret till utvecklarspåret. Hon är certifierad Lean Six Sigma Master Black Belt med flera lyckade projekt bakom sig. Hon har certifierat över 100 Green och Black Belts och förmedlar kunskapen på ett praktiskt och engagerat sätt. Hon har förmågan att göra det svåra enkelt och delar med sig av verkliga exempel från de många olika processer hon har kommit i kontakt med.

Sagt om Pernilla "du är det, du lever det och du ger det"

Ingår i utbildningen:

Kursmaterial: videomoduler, övningar, skriftligt material i pdf. format samt mallar och guider.

Mentor: Boka träff när du behöver

Certifiering:

Utbildningen är en certifieringsutbildning där ett Lean Six Sigma Green Belt certifikat erhålls efter slutredovisat projekt samt godkänt kunskapsprov


Jag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om utbildningen

TESTIMONIALS

Tidigare deltagare säger

 • Möjlighet till enskilda möten och feedback på arbetet i det egna projektet. Det hjälpte mycket för att driva projektet i rätt riktning. Det var också givande att få följa de andra deltagarnas projekt för att få nya infallsvinklar och se hur samma verktyg kan tillämpas i olika sammanhang

  Deltagare 2022

 • Kursledare har mycket egen kunskap och erfarenhet, vilket gör att du kan stötta oss på bra sätt även om vi har helt olika projekt att hantera.

  Deltagare 2023

 • Pedagogiskt upplägg. Bra balans mellan teori, övning och egenstudier. Eget projekt var nog nyckeln för att allt skulle falla på plats så bra med sådant också.

  Deltagare 2023

 • Bara det att jag är verkligen väldigt nöjd och kommer att rekommendera FrontLeaders i framtiden.

  Deltagare 2022

 • Jag gillade blandningen. Gör det möjligt att göra självstudierna när det passar en men samtidigt bra att ha regelbundna träffar så att man fick delmålsdeadlines att förhålla sig till

  Deltagare 2023

 • Kursledare var mycket tydlig och tog sig tid till privata frågestunder

  Deltagare 2023