Produktivitet för verksamhetsutveckling

Digital utbildning - egen takt

Kursupplägg:

En kurs uppdelad i tre delar, du följer den när du vill, var du vill och hur många gånger som helst.

Varje del innehåller videomaterial, skriftligt material, mallar, guide till eget arbete mm.

Kursinnehåll

Del 1:

Definition av produktivitet

Lean teori och byggnadsblock

Processen är basen för förbättringar

Lean 5 principer - översikt

Princip 1: kundens röst - mål och syfte

Princip 2: Värdeflödeskartläggning - identifiering av förbättringsmöjligheter

Del 2:

Lean verktyg del 1 - förbättringsverktyg

Princip 3: Etablera flöde

Princip 4: Implementera ”pull”

Lean verktyg del 2 - förbättringsverktyg

Värdeflödeskartläggning vision och framtid

Del 3:

Princip 5: Sträva efter perfektion

PGSA – att driva förbättringsaktiviteter med hållbart resultat

Sammanfattning

En avslutaden quizz - kolla din egen kunskap :-)


Se introduktionen till utbildningen:

Denna kurs är skapad efter vår distansutbildning med samma namn, där tyckte deltagarna så här!


Lean distans vår 19.JPG


20181211_