NY_FrontLeaders_LogotypSPS - Statistisk Process Styrning

SPS - Statistisk Proces Styrning

 

Statistisk Process Styrning för att praktiskt kunna ta rätt beslut och förbättra processens utfall.

Du lär dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem.

Det är effektivare att undvika defekter genom att bara tillverka korrekta detaljer istället för att inspektera redan producerade detaljer.

SPS

Innehåll:

Dag 1:

Vi ger dig grunden i SPS. Vad är det? Varför är det bra? Hur kan jag använda det?

 • SPS – översikt
 • Variation och statistik
 • 7 QT, grafisk analys
 • Minitab
 • Olika typer av data
 • Normalfördelning
 • Styrdiagram kontinuerlig

Dag 2:

Hitta rätt parametrar att styra och övervaka samt identifiera förbättringar genom dataanalys

 • Styrdiagram kontinuerlig
 • Styrdiagram diskret
 • Identifiera påverkande faktorer (styrbara), prioritera rätt påverkande parametrar
 • Ej normalfördelad distribution, identifikation av fördelning

Dag 3:

Processens utfall i förhållande till toleransgränser ger oss en bild av kapabiliteten.

 • Kapabilitetsstudier, hur de planeras och genomförs
 • Kapabilitetsanalys
 • Hypotestester, statistiskt analysera data för att bevisa skillnader och identifiera korrekta förbättringar

Målgrupp:

Du som arbetar med kvalitet-, process- och produktionsutveckling

Förkunskaper:

Process och kvalitetsförståelse

Längd:

3 dagar

Format:

Lärarledd onlineutbildning

Pris:

16.500 kr (ex.moms)

Kursstart:

22 augusti 2023


Jag vill anmäla mig Jag är intresserad och vill veta mer om utbildningen

Kursledare: Pernilla Pihl

Certifierad Lean Six Sigma Master Black Belt

Hon är mycket uppskattad som utbildare, både för sitt kunnande och förmåga att göra det enkelt och praktiskt användbart. 


Övrigt:

Vi använder programvaran Minitab (finns att tillgå gratis i 30 dagar)

Kursen innehåller teori, diskussioner och övningar

Kursmaterial samt övningsexempel ingår


 

TESTIMONIALS

Tidigare deltagare säger

 • Väl planerad kurs och bra kursmaterial

  Deltagare 2020

 • Helheten. Det finns en röd tråd. Pernillas positiva genomförande som skapar ett bra engagemang hos oss som deltagare

  Deltagare 2020

 • Mycket Bra!

  Deltagare 2022

 • En gedigen introduktion till statistisk processkontroll och den underliggande mjukvaran (Minitab)

  Deltagare 2022