Statistik och Analys

Lär känna din process genom dess data.

Utbildningsportföljen är under utveckling.

Utbildningar på gång:

  • Hypotestest

Är du intresserad av ett specifikt område eller vill ha en företagsanpassad utbildning? Vi hjälper gärna till, kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Våra utbildningar:

Grundläggande statistisk

Lär dig förstå statistik

Statistik handlar är vetenskap om data.

Data vi samlar in för att förstå och fatta beslut i våra processer.

Med den här utbildningen får du kunskap om grundläggande begrepp och metoder

Digital utbildning - egen takt

Du följer den när du vill, var du vill och flera gånger om du vill                   


Läs mer

SPS - Statistisk Process Styrning

Statistisk Process Styrning för att praktiskt kunna ta rätt beslut och förbättra processens utfall.

Du lär dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem.

Det är effektivare att undvika defekter genom att bara tillverka korrekta detaljer istället för att inspektera redan producerade detaljer.

Distansutbildning                                           Kursstart

Lärarledd onlineutbildning på fasta datum            22 augusti 2023

Tre dagar


Läs mer

MSA - Mätsystemsanalys

Lär dig genomföra en mätsystemanalys.

Utvärdera mätsystemet som helhet, människa - produkt - mätdons interaktion

Två typer av MSA. Gage R&R för kontinuerlig data och Attribute agreement analysis för diskret data.

 

Distansutbildning                                           Kurstillfälle

Lärarledd onlineutbildning                                        On-Demand

En dag

*On-demand: när vi har minst 2 anmälda planerar vi gemensamt in kursdatum

Läs mer

Att lära genom att göra!

Som vuxen lär vi oss på olika sätt. Vi lär oss genom erfarenhet, genom diskussion och genom kommunikation.

Vår lärandefilosofi bygger därför på fyra pelare

Lära genom aktivitet – för att bearbeta och lära behöver man också vara aktiv, övningar diskussioner reflektion

Repetition – genom att återkoppla och återberätta hjälper vi hjärnan att lära

Reflektion – stanna upp och byta perspektiv från utbildningsexempel till egen verklighet

Kunskap - teori och fakta

Läs mer om vårt sätt att utbilda här