Terms and conditions

För utbildning med fast startdatum (distans och klassrumsutbildning).

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart FrontLeaders AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.

Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta FrontLeaders AB med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta FrontLeaders AB med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter meddelande till FrontLeaders AB.

FrontLeaders AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

FrontLeaders AB fakturerar kursavgiften före kursstart.


För självstudie utbildning med omedelbar tillgång (digital utbildning).

Vid direktbetalning via  kortköp är köpet är bindande i och med betalning mottagen.

Vid fakturering ges tillgång inom 48 timmar, köpet är bindande när utbildning påbörjats alternativt när betalning mottags.


För prenumeration 

Prenumerationen kan ändras till en längre eller kortare period när som helst.

Prenumeration kan sägas upp när som helst, deltagare har tillgång perioden ut (återstående dagar kan tyvärr ej återbetalas).

När prenumeration sagts upp kommer ingen ytterligare period debiteras.


Kursmaterial såsom video, pdf eller mallar 

Är avsett för kursdeltagaren och får ej spridas av annan än FrontLeaders.

Böcker

Köp är bindande vid beställning.


Vid frågor gällande ovan, kontakta FrontLeaders på kontakt@frontleaders.se