Rågårdsvik

Kompetensutveckling

 

Kompetensutveckla dig på det sätt som passar dig.

Vi erbjuder utbildningar digitalt, på distans, blended, på plats som enstaka kurser eller hela program med coaching/mentorskap.

Eller kontakta oss för företags/individanpassat lärande.

Scrolla ned och se alla utbildningar, program och kurser eller välj område 

Att lära genom att göra!

Som vuxen lär vi oss på olika sätt, vi lär oss genom erfarenhet, genom diskussion och genom kommunikation.

Vår lärandefilosofi bygger därför på fyra pelare

 

Lära genom aktivitet – för att bearbeta och lära behöver man också vara aktiv, övningar diskussioner reflektion

Repetition – genom att återkoppla och återberätta hjälper vi hjärnan att lära

Reflektion – stanna upp och byta perspektiv från utbildningsexempel till egen verklighet

Kunskap - teori och fakta 

Vi arbetar med aktiv inlärning vilket innebär att du som deltagare 

  • blir utmanad
  • får bearbeta, reflektera och analysera
  • samarbeta, byta erfarenheter och diskutera i grupp
  • får tillämpa dina nya kunskaper direkt
  • ibland får upptäcka svaren själv och göra misstag

På våra längre utbildningar sprider vi ut inlärningen över tid och delar upp det som ska läras i mindre portioner, vilket ger dig möjlighet att prova själv, repetera och få tid för reflektion

Hjärnan gör ingen skillnad på övning och verklighet. Därför är verklighetsnära övningar tillsammans med reflektion och kunskap det mest effektiva sättet på vilket vuxna lär sig.

Kompetensutveckling med FrontLeaders är

  • Flexibel
  • Tillgänglig
  • Uppdaterad
  • Relevant