VU 2021

FrontLeaders Verksamhetsuveckling

Verksamhetsutveckling går under många namn och benämns olika beroende på organisation men du känner säkert igen det som process excellence, operational excellence eller förändringsledning. 

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling går under många namn och benämns olika beroende på organisation men du känner säkert igen det som process excellence, operational excellence eller förändringsledning. 

För oss handlar verksamhetsutveckling i huvudsak om att

Definiera mål: konkretisera och sätta rätt mål både på kort och lång sikt

Analysera möjligheter: med framtiden i fokus finner vi utvecklingsmöjligheter

Genomföra: planera och leda utvecklingsarbetet

Vi erbjuder flexibel utbildning i de tekniker och metoder som hjälper dig oavsett om du leder ett större utvecklingsinitiativ eller vill förbättra i din vardag.

Vi hjälper dig genom våra kompetensutvecklingsprogram, enstaka utbildningar och som din mentor.

Vi anpassar gärna utbildning efter dina behov, kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

VU 2021