CI FL

FrontLeaders Continuous Improvement

 Agil Ständig förbättring och utveckling

Continuous Improvement

Continuous Improvement är ett samlingsnamn för process excellence och operational excellence. Det innebär att man strävar efter att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet på både strategisk och operativ nivå, med målet att leverera bättre resultat till kunderna och organisationen. För att lyckas med detta behöver man använda sig av olika tekniker, metoder och strukturer som passar ens specifika utmaningar och mål.

Ett vanligt misstag är att fokusera för mycket på verktygen och inte på syftet, man lägger tid på att välja metodik, lära sig mallar och följa en struktur. Det kan fungera om man har en långsiktig och konsekvent strategi, men det kräver också mod och uthållighet, man får inte ge upp om resultaten inte kommer direkt. Verktygen ger ingen effekt om de inte används i rätt sammanhang. Vi behöver följa en röd tråd för att nå resultat, vår röda tråd består av sex steg som fungerar oavsett bransch.

Vi börjar med att klargöra syftet, varför vi vill utvecklas och vart vi vill komma, vi behöver ha en vision. Vi måste också vara medvetna om att omvärlden förändras och att våra mål måste anpassas efter det, vi behöver ha ett agilt tankesätt. Sedan måste vi ha koll på nuläget, var är vår utgångspunkt. Det är som att planera ett maratonlopp, det är avgörande vilken kondition man har från början. Om man bara orkar springa en kilometer så måste träningen utgå från det, om man redan springer två mil regelbundet så är det en annan sak. Samma princip gäller för vårt utvecklingsarbete.

När vi har syftet och nuläget klart för oss kan vi identifiera möjligheter, vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre. Därefter väljer vi metodik, det finns inget som hindrar oss från att kombinera olika metodiker, det viktiga är att de passar den utmaning vi har. Slutligen måste vi tänka på tiden, vi har ofta brist på tid för att förbättra och försöker göra för mycket på en gång, vi satsar på de stora projekten och medarbetarna känner stress. Om två år får vi ett nytt system, då kommer allt fungera bättre. Tyvärr är det inte så enkelt, om vi har problem nu så kommer de inte att försvinna av sig själva i det nya systemet, utan snarare bli värre. Därför behöver vi arbeta kontinuerligt med små förbättringar som ger stora effekter på sikt.

Agile Continuous Improvement 

Snabb och kontinuerlig leverans

Ha ett värde-först-tillvägagångssätt

Kommunicera proaktivt och upprätthåll en samarbetskultur

Håll det enkelt

Reflektera och justera regelbundet

CI kultur

Arbeta stegvis för att bygga din Continuous Improvement kultur och säkra utvecklingen mot framtiden

1. Etablera Syfte

Sätt mål och bygg din bild av vad förbättringar och utveckling ska leda till

En förutsättning för att välja rätt väg och skapa engagemang mot en gemensam framtid.

Steg 2. Kartlägg nuläge

Continuous Improvement är en resa, när vi angett målet behöver vi ta reda på vart vi är nu. Skillnaden mellan nu och framtiden är våra förbättringar och utvecklingsmöjligheter.

Steg 3: Identifiera möjligheter

Nu använder vi mål och nuläge för att hitta våra projekt, aktiviteter och utvecklingsmöjligheter. Vi prioriterar och sätter vår plan.

Steg 4: Välj metod

Nu börjar vi levererar förbättringar. Vi betar av ett projekt eller en aktivitet i taget.

För att nå bästa möjliga effekt och inte slösa tid och resurser låter vi möjligheten avgöra vilken metod eller vilket verktyg vi kan luta oss emot.

Vi har en enorm verktygslåda att använda, det gäller att välja rätt kombination.

Några av metoderna är beskrivna nedan.

Verksamhetsutveckling

Definiera, analysera och genomföra förändringar

För oss handlar verksamhetsutveckling i huvudsak om att

Definiera mål: konkretisera och sätta rätt mål både på kort och lång sikt

Analysera möjligheter: med framtiden i fokus finner vi utvecklingsmöjligheter

Genomföra: planera och leda utvecklingsarbetet

Vi erbjuder flexibel utbildning i de tekniker och metoder som hjälper dig oavsett om du leder ett större utvecklingsinitiativ eller vill förbättra i din vardag.

Vi hjälper dig genom våra kompetensutvecklingsprogram, enstaka utbildningar och som din mentor.

Vi anpassar gärna utbildning efter dina behov, kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

VU 2021

Lean Six Sigma

Lean + Six Sigma ger oss en kraftfull metodik för att permanent förbättra våra processer och reducera kostnader. Lean för att reducera slöseri (tidstjuvar) och därmed frigöra tid för värdeskapande aktiviteter och Six Sigma för att reducera variation och förbättra kvalitet. 

Lean Six Sigma kombinerar två tillvägagångssätt: Lean, som fokuserar på att eliminera slöseri och onödiga aktiviteter, och Six Sigma, som fokuserar på att minska variation och fel i processer.

Lean Six Sigma projekt används för att permanent förbättra och utveckla processer i alla typer av verksamheter, från tillverkning till service, och bidrar till att öka kundnöjdhet, minska kostnader och förbättra resultat.

Lean Six Sigma använder ett strukturerat ramverk som kallas DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) för att identifiera och lösa problem. Faktabaserad problemlösning i projektform.

DMAIC

 

Statistik och Analys

Praktisk statistik och analys. Statistik är vetenskapen om data vars syfte är att ge oss förståelse och dra rätt slutsatser.

Använd tidigare utfall och ta beslut om framtiden. Data ger kunskap. Analyserad och presenterad data ger oss förståelse och möjlighet att se lösningar.

Steg 5: Utveckla och förbättra

Nu börjar vårt arbete synas, vi levererar förbättringar, projekt och aktiviteter.

Vi engagerar och motiverar.

Steg 6. Skapa en kultur

För att ständigt utvecklas behöver vi göra det till en vana, engagera och motivera.