DMAIC

FrontLeaders Lean Six Sigma

Lean Six Sigma är en kraftfull metod för att permanent förbättra kvaliteten och effekt.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma är en kraftfull metod för att permanent förbättra kvaliteten och effektiviteten i organisationer.

 Lean Six Sigma kombinerar två tillvägagångssätt: Lean, som fokuserar på att eliminera slöseri och onödiga aktiviteter, och Six Sigma, som fokuserar på att minska variation och fel i processer.

Lean Six Sigma använder ett strukturerat ramverk som kallas DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) för att identifiera och lösa problem. Faktabaserad problemlösning i projektform.

Lean Six Sigma projekt används för att permanent förbättra och utveckla processer i alla typer av verksamheter, från tillverkning till service, och bidrar till att öka kundnöjdhet, minska kostnader och förbättra resultat.

WYGBB

Lean Six Sigma projekt leds av en Belt.

Färgen syftar till graden av Lean Six Sigma kompetens.

Varför ska vi använda Lean Six Sigma?

När vi får ett utfall vi inte är nöjda med och vi inte säkert vet vad som orsakar det.

När vi permanent vill förbättra resultatet.

FAQ

Löser Lean Six Sigma ditt problem?

Eller mer korrekt, kan Lean Six Sigma metodiken hjälpa dig med din utmaning?

Ja, och utan att försämra något annat. 

 

Ja och nej. Lean Six Sigma hjälper dig att förbättra kvaliteten, se varför här

Kanske, men varför chansa?  Så här menar jag

 

Nej, metodiken hjälper oss förbättra alla typer av processer.