Verksamhetsutveckling

 

Verksamhetsutveckling går under många namn och benämns olika beroende på organisation men du känner säkert igen det som process excellence, operational excellence eller förändringsledning. 

För oss handlar verksamhetsutveckling i huvudsak om att

Definiera mål: konkretisera och sätta rätt mål både på kort och lång sikt

Analysera möjligheter: med framtiden i fokus finner vi utvecklingsmöjligheter

Genomföra: planera och leda utvecklingsarbetet

Vi erbjuder flexibel utbildning i de tekniker och metoder som hjälper dig oavsett om du leder ett större utvecklingsinitiativ eller vill förbättra i din vardag.

Vi hjälper dig genom våra kompetensutvecklingsprogram, enstaka utbildningar och som din mentor.

Vi anpassar gärna utbildning efter dina behov, kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

VU 2021

Ny utbildning

Processutveckling - Utveckla och förbättra processer

En dag lärarledd online utbildning

Läs mer

PS. Är du intresserad av fler än en digital utbildning? Prenumerera på alla till ett fantastiskt prisDIGI-ALL

Att lära genom att göra!

Som vuxen lär vi oss på olika sätt. Vi lär oss genom erfarenhet, genom diskussion och genom kommunikation.

Vår lärandefilosofi bygger därför på fyra pelare

Lära genom aktivitet – för att bearbeta och lära behöver man också vara aktiv, övningar diskussioner reflektion

Repetition – genom att återkoppla och återberätta hjälper vi hjärnan att lära

Reflektion – stanna upp och byta perspektiv från utbildningsexempel till egen verklighet

Kunskap - teori och fakta

Läs mer om vårt sätt att utbilda här