Januari 2024

Kompetensutveckling på dina villkor!

Vi har i flera år drivit program för Verksamhetsutvecklare. Ett program som riktar sig mot rollen som Verksamhetsutvecklare.

Det innehåller sex olika delutbildningar som till exempel projektledning och ständiga förbättringar. 

Vi har ständigt förbättrat och utvecklat programmet för att det ska vara så

tillgängligt som möjligt och ge deltagarna mesta möjliga värde.

Programmet är mycket uppskattat både vad gäller innehåll och upplägg med fri fart och fri start.

Formatet program innebär att deltagaren själv följer teoriavsnitt, övar och reflekterar över eget arbete i verksamheten med stöd av en mentor.

Inga förutbestämda fasta tider utan helt på egna villkor.

Läs mer om Program för Verksamhetsutvecklare

 

Nyhet: 

Nytt för i år är att vi nu erbjuder samma format för Lean Six Sigma. Vi kallar det PLUS

Du kan nu bli Lean Six Sigma Yellow, Green eller Black Belt helt i din egen takt.

Utbildningsprogram med fri fart och fri start.

Som deltagare väljer du när du vill starta din utbildningsresa genom att boka ett uppstartsmöte med din mentor.

Därefter följer du programmet i din egen takt parallellt med att du driver ett eget förbättringsprojekt och får stöd av mentor/coach. 

Lean Six Sigma Yellow Belt PLUS

Lean Six Sigma Green Belt PLUS

Lean Six Sigma Black Belt PLUS

Win-Win: Du utvecklar din kompetens och spar pengar för ditt företag samtidigt

----------------------------------

Varför kan jag inte lösa problem eller driva förbättringsprojekt med vanlig projektmetodik? 

Hoppas 2024 blir ett utvecklande år för dig och din verksamhet!

 

Hälsningar

Pernilla Pihl

FrontLeaders AB

November 2023

Dags för frågor

Varför ska någon välja att gå en digital utbildning?

Vad tänker du? Här är några svar vi fått

Några fördelar:

 • Fri start
 • Fri fart
 • Repetera när man vill
 • Välj själv tid och plats för kompetensutveckling
 • Följ den via dator eller telefon

Några nackdelar:

 • Ingen möjlighet att ställa frågor
 • Tråkigt att följa en lång föreläsning online
 • Måste ha internet uppkoppling

Med ständig utveckling i vårt DNA har vi självklart jobbat med detta

Fördelarna: Ja, dom behåller vi självklart.

Nackdelarna: Dom löser vi så här

 • Varje digital utbildning inkluderar nu möjlighet att boka enskilda möten med kursledare, här kan vi diskutera frågor och funderingar.
 • Vi har inga långa föreläsningar online, alla våra digitala utbildningar är uppdelade i korta moduler, med guider till egen reflektion eller egna övningar. Som slutkläm finns en quizz där man kan testa sin egen kunskap.
 • Alla digitala utbildningar kan ses offline i vår app

Vill du spana in våra utbildningar? Följ länken

FrontLeaders kompetensutveckling - FrontLeaders (simplero.com)

Varför ska vi använda Lean Six Sigma?

Kolla in en kortfilm på vår Youtube kanal

https://youtu.be/LkGiK6l9_Jo

Kort sagt

För att lösa problem, spara tid, förbättra resultatet, hitta grundorsaker, arbeta strukturerat med förbättringar och så mycket mer

PS. Vi har inte bara digital utbildning, flera starter inom Lean Six Sigma är planerade för våren.


Med önskan om en trevlig november i utvecklingens tecken!

Pernilla på FrontLeaders

September 2023

Hoppas din sommar varit bra och att du har spännande utmaningar som väntar under hösten.

Sedan starten för sju år sedan så har vi i huvudsak kategoriserat vårt erbjudande inom två huvudområden Lean Six Sigma och Verksamhetsutveckling. Men inget är statiskt och vårt erbjudande inom kompetensutveckling har utökats och specialiserats allteftersom marknaden förändrats. Vi erbjuder inte längre bara utbildning inom Lean Six Sigma och Verksamhetsutveckling, utan skräddarsydda lösningar som passar våra kunders behov och mål. Framförallt hjälper vi dig att nå din fulla potential och bli en framgångsrik ledare, med relevant och aktuell kunskap som du kan använda direkt i din verksamhet. 

Så dessa två huvudområden beskriver helt enkelt inte FrontLeaders längre och vi har spenderat sommaren med hitta vår röda tråd inom kompetensutveckling och använder de första 5 stegen i Continuous Improvement som guide.

Steg 1:Första funderingen var – vad är behovet? 

Steg 1 - Continuous Improvement

För att vara konkurrenskraftiga och framgångsrika i dagens snabba och föränderliga värld behöver företag och organisationer ständigt utveckla sina medarbetares kompetenser. Kompetensutveckling är inte bara något som sker vid särskilda utbildningstillfällen, utan är en kontinuerlig process som pågår varje dag i arbetet. Genom att främja ett lärande klimat och ge feedback, stöd och utmaningar kan företag och organisationer skapa förutsättningar för att medarbetarna ska växa och utvecklas i sina roller

Steg 2:Sedan funderade vi på nuläget

Steg 2 - Continuous Improvement

Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att förbättra sina processer, produkter och tjänster genom att använda beprövade metoder och verktyg. Vi har erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom Lean Six Sigma, verksamhetsutveckling och statistik. Dessa områden är nära kopplade till varandra och har alla ett gemensamt mål: att skapa kontinuerlig förbättring (Continuous Improvement) men uppdelade i områden blir det spretigt, den röda tråden blir otydlig.

En pallet av möjligheter erbjuds, såsom digital utbildning, föreläsningar, coaching, mentorskap, enskilda utbildningar och program. Dessa alternativ kan anpassas efter individens mål, nivå och lärandestil.

Steg 3:Som tredje steg identifierade vi förbättringsmöjligheter

Som kund till FrontLeaders ska det vara enklare, tydligare, mer relevant, uppdaterat och kul att kompetensutvecklas.

Steg 4: Vi identifierade första stegen i ett antal huvudspår 

Steg 5: Utveckling pågår - vi implementerar stegvis förbättringar och förändringar


Det här har vi redan gjort:

 • Vi har återupplivat vår youtubekanal – här publiceras korta filmer med innehåll från hela portföljen Continuous Improvement FrontLeaders Youtube kanal
 • Vi har lanserat ”Digi-all” – 12 månaders tillgång till alla våra digitala utbildningar DIGI-ALL

Det här är på gång:

 • Första nivån för kompetensutveckling inom Continuous Improvement kompetensutveckling lanseras 
 • "Kombo" program blir fler, som digitala moduler kombinerat med coaching 
 • Uppdaterad hemsida 

Vi tror på att lära ut, inte bara leverera, och vi vill vara en långsiktig partner för våra kunder. Vår nya kostym är inte bara en visuell förändring, utan en tydlig signal om att vi är redo för framtiden.


Fasta utbildnings och programstarter i september:

Program för verksamhetsutvecklare - Silver

Lean Six Sigma Black Belt

Fasta utbildnings- och programstarter i oktober

Lean Six Sigma Green BeltHar du tips och idéer hur vi kan hjälpa dig och andra inom Continuous Improvement, hör mer än gärna av dig!

Hoppas din start på hösten blir strålande och du fortsätter följa vår utveckling framåt!

Pernilla Pihl

FrontLeaders AB