MSA - Mätsystemsanalys

Vid olika tillfällen behöver vi utvärdera hur vi mäter, det kan vara i ett förbättringsprojekt eller vid en uppföljning.

Hur stor del av den observerade variationen i utfallet tillförs av vårt sätt att mäta? 

Kan vi lita på det utfall vi får?

Om vårt mätsystem ej är tillförlitligt, vad behöver vi förbättra?

I MSA utbildningen lär du dig att praktiskt genomföra och utvärdera dina mätsystem.

Vi går igenom två analysmetoder.

Gage R&R för kontinuerlig data (kvantitativ data - mätbar data)

Attribute agreement analysis för diskret data (kvalitativ data - bedömningsdata)


Innehåll:

Olika typer av data - kontinuerlig och diskret

Källor till variation

Gage R&R 

Attribute agreement analysis


Upplägg:

En dags lärarledd utbildning online via Zoom

Efter en teoretisk genomgång övar vi praktiskt

Vi använder minitab som statistiskt verktyg (finns att tillgå gratis i 30 dagar)


Kursen vänder sig till dig som arbetar med uppföljning, förbättringsarbete, projekt, teknik och kvalitetssäkring


Kursen körs On-demand

När vi har minst 2 anmälda planerar vi gemensamt in kursdatum

 

För att anmäla dig välj "köp nu"