Att använda Lean för att arbeta smartare

En introduktion till LEAN

Kursen innehåller fem delar med praktiska tips att använda redan idag.

Del 1 – Mål och Syfte

Del 2 – Värdeflödeskartläggning

Del 3 – 8 förluster

Del 4 – Prioritera

Del 5 – Gör det till en vana

 


20181211_