Produkter

Digital utbildning - egen takt

SEK 9,500.00 (+ 25% moms)

Följ programmet i din egen takt.

Digital utbildning - egen takt

SEK 990.00 (+ 25% moms)

Verksamhetsutveckling är ett område som innehåller många metoder och tekniker, i den här kursen har vi samlat ramen, oavsett inom vilken bransch vi verkar inom.

Skillnaden mellan framgång och icke-framgång i verksamhetsutvecklingen finner vi i kärnan, verksamhetsutvecklarens ABC

Verksamhetsutvecklarens ABC kan jämföras med de klassiska frågorna VARFÖR? VAD? och HUR?Digital utbildning - egen takt

SEK 950.00 (+ 25% moms)

Kärnan i verksamhetsutveckling är att definiera, analysera och genomföra förbättringar.

Lär dig metoder och verktyg för att välja rätt förbättringar, bryta ned mål och säkra hållbara lösningar.

Du väljer själv takten för din utbildning.En introduktion till LEAN

SEK 29.00 (including 25% moms)

Är du nyfiken på LEAN och vad du kan uppnå med hjälp av det?

Följ vår mini-kurs och se själv i 5 steg.

Vi delar  med oss av några handfasta verktyg!

 

 

Digital utbildning - egen takt

SEK 950.00 (+ 25% moms)

Lean är varken ett projekt eller en verktygslåda lean är ett sätt att vara.

Lean som säkrar ständig förbättringar, äter elefanten i små delar, ser till helheten

Lean ger oss möjlighet att hantera komplexitet genom att reducera onödiga arbetsmoment och fokusera på värde.


Distansutbildning

SEK 4,900.00 (+ 25% moms)

Projekt som arbetssätt.

Initiera, Planera, Genomföra, Styra och Avsluta projekt.

Gör dig redo att driva egna framgångsrika projekt.

Inklusive 1 timme individuell coachning


Distansutbildning

SEK 4,900.00 (+ 25% moms)

Fördjupad kompetens - distansutbildning Lean Administration

Lean koncept, verktyg och metoder hjälper dig effektivisera de administrativa processerna med fokus på kunden.

Utbildningen innehåller livesända webbinarier, kursmaterial som videos och pdf samt en guide till eget arbete.

1 timme individuell coachning med Lean expert ingår

 

Digital training - self paced training

SEK 125.00 (including 25% moms)

Are you new to Lean Six Sigma?

This basic training will give you insight in the power of systematic problem solving.

 

 

Distansutbildning

SEK 4,900.00 (+ 25% moms)

Inom verksamhetsutveckling står vi ofta inför utmaningen att lösa problem.

Det kan vara ett utfall som inte blir som vi planerat eller plötsliga händelser som ställer till det. För att lösa problemen måste vi finna orsaken till dem. 

1 timme individuell utveckling med mentor ingår

Blended

SEK 9,900.00 (+ 25% moms)

Lean Six Sigma Yellow Belt distansutbildning.

Lean hanterar förluster och slöseri i våra processer och Six Sigma hanterar reduktion av variation.

Strukturen ger oss starkare förutsättningar att arbeta med faktabaserad problemlösning för att nå hållbara lösningar.


Distansutbildning

SEK 9,900.00 (+ 25% moms)

Lean Six Sigma Yellow Belt distansutbildning.

Lean hanterar förluster och slöseri i våra processer och Six Sigma hanterar reduktion av variation.

Strukturen ger oss starkare förutsättningar att arbeta med faktabaserad problemlösning för att nå hållbara lösningar.


Distansutbildning med egenstudier

SEK 32,500.00 (+ 25% moms)

Praktiskt inriktad certifieringsutbildning.

LEAN och Six Sigma är två metodiker för att utveckla verksamhetens processer. I alla processer har vi olika typer av förluster, tid och aktiviteter som ej syftar till att skapa värde. Genom att arbeta med LEAN kan vi identifiera dessa och arbeta med att reducera dem, dvs. vi arbetar smartare utan att arbeta hårdare. När det kommer till Six Sigma så är det en metodik sprungen ur kvalitetsförbättringsprogram och syftar till att identifiera grundorsaker till variation samt reducera dess påverkan. Slår vi samman dessa två arbetssätt har vi en kraftfull verktygslåda och vägkarta för att utveckla vår verksamhet mot uppsatta mål.